Dr. Guoqiang Tian , Dean :: Tel +86-21-65904909 :: Fax +86-21-65903688 中文 | English    
  
Current Location:School of Economics>People>Staff
 Naning CAO
 Aiqin CHEN
 Xudong CHEN
 Ying CHEN
 Ning CHENG
 Shichao CUI
 Fan FENG
 Jiaman GAO
 Xiaoping HOU
 Wang JIANG
 Yuting JIANG
 Xiaoqian JIN
 Yang LI
 Tifen LI
 Yanju LI
 Yuan LI
 Yue LIN
 Wei LIU
 Ting PAN
 Guangyan QIN
 Yanjun SHEN
 Fulu WANG
 Liang WANG
 Yuenan WANG
 Wenfeng WEI
 Huayu WU
 Jiahua XU
 Huan YAN
 Weidong YANG
 Yongmei YAO
Page    1    2
Copyright @ 2011. The School of Economics, SUFE, 777 Guoding Rd, Shanghai 200433, China. All rights reserved.
Phone:86-21-65903687 Fax:86-21-65903688 Email:jjxybgs@mail.shufe.edu.cn